เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Privacy Policy

Privacy Policy หมายถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บ uniqueufabet.com ทุ่มเทเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทั้งหมดมีความปลอดภัยมากที่สุด ทางเว็บจึงกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไว้อย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของคุณที่ได้แจ้งไว้กับทางเว็บ ซึ่งคุณควรอ่านทำความเข้าใจให้ดี เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองมากที่สุด

Privacy Policy

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม
  ข้อมูลส่วนบุคคลได้แจ้งไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ , ไลน์ไอดี , อีเมล , เลขที่บัญชีธนาคาร , ข้อมูลการเดิมพัน , ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกิดจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์
 • วิธีการรวบรวมข้อมูล
  ข้อมูลที่รับจากผู้ใช้บริการโดยตรง เช่น ข้อมูลที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก , ข้อมูลที่มีการแก้ไขอัปเดต , ข้อมูลในการเข้าเล่นวางเดิมพัน รวมถึงข้อมูลเมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยมีการรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีการติดตาม (Tracking Technologies) อื่น ๆ ด้วย
 • การนำข้อมูลมาใช้
  ทางเว็บ uniqueufabet.com จะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม เพื่อปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการมากที่สุด เช่น เพื่อการยืนยันตัวตน , วางแผนด้านความปลอดภัย , การพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น , วางแผนทางการตลาด , การส่งข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ
 • การแชร์ข้อมูล
  ทางเว็บ uniqueufabet.com ไม่มีสิทธิ์นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการออกเผยแพร่สู่ภายนอก ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคุณ หรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 • การจัดเก็บของข้อมูล
  ทางเว็บ uniqueufabet.com มีมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างเข้มงวด และมีความปลอดภัยดีที่สุด ด้วยการบริหารจัดการที่เหมาะสม
 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี
  ทางเว็บ uniqueufabet.com มีนโยบายในการปฏิเสธข้อมูลของผู้ใช้บริการที่อายุไม่ถึง 18 ปี ซึ่งหากมีการตรวจสอบพบว่าได้รับข้อมูลจากผู้เยาว์ ทางเว็บจะทำการยกเลิกบัญชีสมาชิกทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิ์ของผู้ใช้
  ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตนเองเพื่อแก้ไข หรือลบข้อมูลได้ทุกเมื่อ โดยสามารถร้องขอการใช้สิทธิ์ผ่านทาง contact@uniqueufabet.com
 • การปรับปรุงนโยบาย
  ทางเว็บ uniqueufabet.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตามความเหมาะสม ภายใต้ดุลยพินิจที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางหน้าเว็บ uniqueufabet.com ทันที
 • การติดต่อเรา
  หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาทาง contact@uniqueufabet.com
 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้
  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019
 • ภาษาของนโยบายนี้
  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย ซึ่งหากมีการแปลเป็นเวอร์ชันอื่น ให้ถือว่ามีผลบังคับใช้เหมือนกัน

ทางเว็บ uniqueufabet.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน และแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (Privacy Policy) ได้ทันทีตามที่เห็นสมควร