Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ของการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ uniqueufabet.com และเงื่อนไขของการเข้าใช้บริการเว็บไซต์โดยตรง เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ต่าง ๆ จากทางเว็บไซต์ ซึ่งสมาชิกเว็บไซต์ uniqueufabet.com จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น

Terms and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. การสมัครสมาชิกใหม่ ผู้ที่ทำการสมัครจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน และผู้สมัครต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป ถึงจะทำการสมัครได้
  2. เว็บไซต์ uniqueufabet.com จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน โดยจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลอื่น
  3. คุณต้องทำตามกฎข้อบังคับที่เว็บไซต์ uniqueufabet.com กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการวางเดิมพัน การชำระเงิน การฝากถอนเงิน
  4. uniqueufabet.com จะปฏิเสธความผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
  5. สมาชิกท่านใดที่ละเมิดกฎข้อบังคับและเงื่อนไขจากทางเว็บไซต์ uniqueufabet.com ของเรา เว็บไซต์จะยกเลิกสถานะสมาชิกของท่านทันที
  6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไขขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ uniqueufabet.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
  7. รูปภาพหรือข้อความบนเว็บไซต์ uniqueufabet.com จะถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และห้ามนำไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์
  8. หากมีข้อสงสัยหรือคำถาม สามารถติดเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ uniqueufabet.com
  9. หากมีการละเมิดกฎข้อบังคับจากทางเว็บไซต์ เว็บไซต์สามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย
  10. การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ uniqueufabet.com จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงของเว็บไซต์